25-27 września

Z Maryją uczymy się przebywania z Jezusem

 Rekolekcje różańcowe

 Maryja, która w Nazarecie całe dnie spędzała w obecności Jezusa, uczy nas w naszej codzienności obcowania z Nim w prostocie, miłości i służbie. Uczy nas prostego, niewymuszonego, spontanicznego zwracania się do Pana; mówienia do Niego zwyczajnymi słowami i rozmowy z serca do Serca. Uczy nas wierności w dotrzymywaniu Mu towarzystwa, w pamiętaniu o Jego obecności przy nas w każdej chwili dnia. Uczy nas pragnienia podobania się Mu i pełnienia Jego woli.
Rekolekcje różańcowe pomogą nam w takim właśnie Maryjnym odniesieniu do Jezusa. Zapraszamy

 

2-4 października

Różaniec szkołą duchowości eucharystycznej

Rekolekcje różańcowe

 Odmawiając dobrze Różaniec, nabywamy duchowości ofiary – miłości stawiającej wszystko na jedną kartę, na Boga. Nieustraszonego dążenia do zbawienia własnego oraz naszych braci i sióstr w Chrystusie. Różaniec pomaga do zmagania się z przeciwnymi dążeniami, które chcą nas odciągnąć od drogi naszego zbawienia. Uczy nas właśnie gotowości do ponoszenia ofiar w tym naszym życiowym zmaganiu. Jednocześnie uczy też duchowości dziękczynienia Bogu za wszystko, co dla nas uczynił. Uczy nas z Jezusem uwielbiać Ojca i wypełniać Jego wolę. Prowadzi nas tą drogą za Jezusem z Maryją.
    Zapraszamy na rekolekcje różańcowe wszystkich tych, którzy pragną pogłębić swą pobożność różańcową.

 

9-11 października

Maryja Mistrzynią kontemplacji i adoracji

Rekolekcje różańcowe

 Święty Jan Paweł II pisał w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, że skoro już raz wzrok Maryi spoczął na Jezusie, już nigdy się od Niego nie odwrócił. I Różaniec jest nauką patrzenia na Jezusa z Maryją we wszystkich zbawczych tajemnicach Jego życia, działalności, męki, śmierci i Zmartwychwstania. Patrzymy z Nią w głąb tych tajemnic, a więc nie powierzchownie, nie tylko w obrazach historycznych, faktograficznie, ale wnikając w głąb i kontemplując to, co nie jest widoczne dla oczu. Jednocząc się z Maryją w Jej kontemplacji i adoracji naszego Pana i Zbawiciela.
   Rekolekcje różańcowe dopomogą nam w Maryjnej kontemplacji i adoracji naszego Zbawiciela i Pana. ZapraszamyKontakt

Telefon: (48) 63 270 77 20
Email: mater@marianie.pl 
WWW: http://maryja.pl/

nr konta:
Bank Pocztowy S.A. o/Konin
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001

 

      

      logo 777bialeeee

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary